Marijana Petir | "Biti čovjek" je ponovno u modi

Pravo na vodu je ljudsko pravo

Da se pita sv. Franju Asiškog, on bi pravo na vodu svakom čovjeku svakako proglasio ljudskim pravom. On se tako radovao daru vode, uživao je uz čistu vodu, a Bog mu je dao da na njegov zagovor dehidriranom čovjeku od ljetne žege provre novi izvor vode. U svojoj Pjesmi stvorova sv. Franjo poštuje vodu jer je korisna, ponizna i čista. U vodi Franjo pronalazi dobrotu Božju, a ta dobrota ne zaobilazi baš niti jedno stvorenje.

Kao što je poznato, bez hrane čovjek može izdržati i nekoliko tjedana, no bez vode umire za nekoliko dana. Voda je preduvjet za život i zato svako ljudsko biće treba imati neotuđivo pravo na nju. Stoga bi se pravo na vodu trebalo priznati ljudskim pravom. To postaje važnije jer je danas opskrba tim dragocjenim resursom sve ugroženija. Prepoznavši to, Ujedinjeni narodi su razdoblje od 2005. do 2015. godine proglasili Desetljećem vode pod geslom Voda za život.

Voda postaje izvor sukoba

Činjenica da 3 milijarde ljudi u svijetu nemaju pristup pitkoj vodi, poražavajuća je. Isto tako brine podatak da i danas 41 milijun ljudi u Europi nema pristup sigurnoj pitkoj vodi. Prognoze kažu da će do 2050. godine čak dvije trećine čovječanstva živjeti u područjima koja će oskudijevati vodom. 

Posljedice klimatskih promjena za koje je dijelom odgovoran i čovjek su ekstremne vremenske pojave poput razornih uragana i oluja te dugotrajnih suša. Zbog toga će neka područja biti pogođena razornim bujicama, dok će na drugima dugotrajne suše onemogućiti opstanak, ne samo ljudi, već i životinja i biljaka. Nestašica vode stoga postaje problem koji prelazi granice nacionalnih država i prijeti zaoštravanjem postojećih, kao i izbijanjem novih sukoba.

Opskrba vodom bit će jedno od ključnih pitanja na području Mediterana, a to neće zaobići niti Hrvatsku koja također jednim svojim dijelom pripada tom području.
Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003. godine, Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu vodenih izvora na vrlo visokom petom mjestu u Europi, što je naša strateška prednost. 

Voda je preduvjet života

Voda - nafta 21. stoljeća - kako je neki zovu, unosan je posao za međunarodne korporacije pa Hrvatska, kako bi zaštitila od rasprodaje svoja izvorišta pitke vode kojima je bogata, mora odlučno reći NE onima koji misle da se sve može kupiti novcem. Voda nije i ne smije postati samo strateška sirovina ili komercijalni proizvod. Ona je jedan od temeljnih pokazatelja stvarnoga nacionalnog suvereniteta.

Voda je preduvjet života i svaki čovjek ima neotuđivo pravo na nju. Voda je osnovni čimbenik održivog razvitka jer je ona strateški gospodarski resurs, omogućuje funkcioniranje mnogih ekosustava i održavanje biološke raznolikosti, a njezina raspodjela važan je pokazatelj socijalne pravde u svakom društvu. Kao opće dobro od iznimne važnosti, voda mora biti temeljnim pravom svakog čovjeka.

Autor: Marijana Petir

Objavljeno: 07. 10. 2013. u kategoriji Kolumne, Marijana Petir