Bog je...

Sve dobiva novo svjetlo kad u svoj život uvedeš Boga. Dopusti da ti Bog dotakne srce i Bog će ti uvijek biti blizu!

Objavljeno: 28. 05. 2013. u kategoriji Prezentacije