Bog te voli

Kako je divno, Bože, što nas voliš unatoč svih naših grijeha i propusta. Doista, ne znamo čime smo zaslužili toliku tvoju ljubav i dobrotu.
 

Objavljeno: 30. 07. 2015. u kategoriji Prezentacije