Posljednja objavljena knjiga fra Zvjezdana Linića

Blagujte Kruh Života

Po euharistijskom kruhu koji nam se kod svake svete mise daje za pričest, k nama dolazi Isus Krist i prožima nas svojim božanskim životom. Pričesni kruh je kruh života vječnoga koji nam je dostupan po snazi Isusova utjelovljenja i žrtve na križu u ljubavi. Sam Isus je rekao: "Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni" (Iv 6, 54). To je tajna vjere o kojoj valja često i pobožno razmatrati.

Posljednja knjižica velikog duhovnika i redovnika

Duhovne meditacije o euharistiji pruža nam nova knjižica fra Zvjezdana Linića "Blagujte Kruh Života", objavljena ove godine u izdanju Teovizije gdje je objavljeno i dvadesetak njegovih djela. To je ujedno i njegova posljednja knjiga. Fra Zvjezdan Linić, jedan od najpoznatijih domaćih duhovnika i redovnika, rođen 1. veljače 1941. u blizini Trsata, preminuo je 7. prosinca 2013. godine u 73. godini života, 56. redovništva i 47. svećeništva, nakon borbe s teškom bolešću.

Fra Zvjezdan zaređen je za svećenika 1967. godine, u Insbrucku je započeo poslijediplomski studij, a u Parizu doktorirao. Pastoralni rad je vršio na Trsatu, u Karlovcu, u Novom Sadu, Osijeku te u Zagrebu i Samoboru. 1980. godine počeo je održavati seminare za evangelizaciju i duhovnu obnovu kojima je privlačio mnoge ljude, a u Zagrebu je postao i vjeroučitelj studenata. Premda je bio zauzet na mnogim područjima, može se reći da je svoj svećenički život najviše posvetio mladima podržavajući ih na putu vjere te Franjevačkom svjetovnom redu. Osnovao je Kuću susreta Tabor u kojoj je okupljao ljude u duhovnim i raznim drugim potrebama, a poznat je i kao plodan pisac, osobito meditacija i razmatranja.

Pratnja za duhovno meditiranje

Knjiga "Blagujte Kruh Života" svojevrsno je tiskano izdanje njegovih duhovnih meditacija koje su već ranije objavljene na audio CD-u pod istim imenom uz glazbenu pratnju Tonija Eterovića. Knjiga donosi malo izmijenjen i nadopunjen tekst te dodatak u obliku uvoda uz meditativne molitve. Ovdje je riječ o malenoj knjizi koja se može brzo pročitati, ali nije zamišljena da se brzo čita već da bude pratnja za duhovno meditiranje. Njena je osobita vrijednost što uspijeva sažeto i kroz lijepe privlačne riječi opisati srž značenja Božjega dara euharistije. Svaka rečenica ima svoju poruku i posreduje između čitatelja i tajne Kruha Života.

U uvodu, fra Zvjezdan uspoređuje sakrament euharistije sa suncem koje ne gubi od svoje topline i sjaja ako više ljudi stoji pod njim. Tako i Isus svakome daje svega sebe, želi sve nahraniti, sa svima se sjediniti i povesti ih do Božje vječnosti. A to traži sudjelovanje ljudi, da mu otvorimo vrata i primimo ga k sebi. To je molitva i želja autora, da se svi ljudi hrane Kristom i tako osjete "toplinu toga jedinstvenog sunca koje je darovano da bi svi bili sretni, da bi svi živjeli punim životom".

Praktična priprema za sudjelovanje na svetoj misi

Knjiga ima 8 poglavlja podijeljenih na manje naslove: Euharistija kao savez, Euharistija je zahvaljivanje, Euharistija kao pretvorba, Euharistija - stol zajedništva, Euharistija - gozba zajedništva, Euharistija u svjetlu Riječi: "Ja sam s vama!", Euharistija - Božja prisutnost, Lomljenje kruha – poziv na darivanje. Sami naslovi već dosta otkrivaju o tome što euharistijski kruh jest, a tekstovi uvode dublje u beskrajno blago njegova značenja i zovu na aktivno uključenje u milosti koje on pruža.

U tekstu knjige, autoru je stalo da pokaže koliko toga Bog pruža čovjeku, koliko mu je stalo da ljudi žive po njemu jer jedino je tu pravi život. S druge strane, on želi da čitatelji više vjeruju, više znaju i s većim žarom srca pristupaju svetoj pričesti.

Ova je knjiga praktičan maleni priručnik pripreme za sudjelovanje na svetoj misi. To su meditacije koje se lako razumiju i s jednakom lakoćom prenose na osobni život. Mogu se koristiti kao molitvena priprave za misu, kao inspiracija za duhovnu meditaciju i molitvu o Božjem djelovanju u euharistiji ili predložak razmatranja za klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Tako i knjiga završava euharistijskim litanijama koje slično ovo knjizi pomažu u pobožnosti i meditaciji pred Kruhom Života – našim Gospodinom Isusom Kristom.

Euharistijsko klanjanje je pobožnost u kojoj se Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu (posvećena hostija) izlaže u pokaznici pred vjernike. U toj pobožnosti Kristu se upućuju molitve i vjernici se zadržavaju u promatranju skrivenog-prisutnog Boga i meditaciji pred tim otajstvom. Prikladno je tada ući u kršćansku meditaciju kako bi što bliže i što snažnije doživjeli Božju prisutnost, a sve ostalo stavili u drugi plan.

Autor: vlč. Anđelko Katanec

Objavljeno: 25. 03. 2014. u kategoriji Što čitati/gledati