Vjerujem

Vjera Crkve i ono što vjerujemo izraženo je u sažecima, ispovijestima vjere (Apostolsko i Nicejsko – carigradsko vjerovanje). No, postoji jedna riječ koja otvara „vrata vjere“, koja oživljava i aktualizira sadržaj vjere u našim životima. To je upravo prva riječ Vjerovanja koja glasi: Vjerujem! U našem razmišljanju zaustavit ćemo se na toj riječi. Što za vas znači reći: Vjerujem?!

Objavljeno: 16. 09. 2013. u kategoriji Kateheze