Živjeti vjeru u svakodnevici

Budite hrabri i ustrajni, budite „sol zemlje“ i „svjetlo svijeta“, usudite se „soliti“ i „svijetliti“, živjeti i svjedočiti svoju vjeru u svojoj svakodnevici – u obitelji, u školi ili na fakultetu, među prijateljima… Ne bojte se položiti svoju mladost u Božje ruke… Budite svjedoci! Vi ste budućnost i nada Crkve, naše domovine i svijeta, vi ste najvažniji pokretači nove evangelizacije, vi ste apostoli svoga vremena i svijeta u kojemu živite.

Objavljeno: 16. 10. 2013. u kategoriji Kateheze