Odrecimo se grijeha

Uvijek se pitamo čega se trebamo odreći u korizmi i zašto? Ne znamo koji je točno cilj?! Važno je samo znati da naše odricanje u korizmi služi našoj izgradnji. Nije nam u cilju odreci se nečega da bi Bogu bili draži ili da tom žrtvom nešto zaslužimo. Korizma je radi nas! Naši grijesi su oni koji nas sputavaju da živimo u slobodi, odgovorno i u skladu sa našom savjesti. Odrecimo se grijeha i nakon Uskrsa i dalje gradimo sebe i neka nam ova korizma bude smjernica za daljnji život. Dopustimo da nas Krist mijenja!

Objavljeno: 12. 02. 2013. u kategoriji Prezentacije