Papa s mališanima, sudionicima kongresa skupine "Pueri Cantores"

Više molimo!

„Iako se na televiziji o tomu ne govori, Božje je dobro prema čovjeku uvijek na djelu“,  istaknuo je papa Franjo susrevši se u Dvorani Pavla VI. s oko 6000 sudionika 40. kongresa skupine „Pueri Cantores“, objavio je Vatikanski radio. Riječ je o međunarodnoj skupini dječaka i djevojčica koji su prošlih dana razveseljavali crkve u Rimu koncertima posvećenima Jubileju. Papa je mališane potaknuo da više mole, te izrazio divljenje za njihovo lijepo pjevanje.

Bez papira i unaprijed pripremljenih govora

Sveti Otac je mališanima povjerio da je kao dječak želio biti mesar, a to je bilo samo jedno od brojnih sjećanja, uspomena i prepričanih događaja koji su posljednju Papinu audijenciju u ovoj godini, na kojoj je bio okružen najmanjima, učinili posebnom. Susret je održan upravo onako kako smo vidjeli već više puta - bez papira i unaprijed pripremljenih govora. Djeca su Papi postavljala pitanja koja su se odnosila na velike teme vjere, zatim o beskonačnoj borbi između dobra i zla koju vide, shvaćaju i trpe zbog nje i oni koji imaju malo godina. Papa im je govorio o ružnim stvarima, o ratovima, gladi i nepravdama, ali im je također zajamčio da postoji i dobro, iako se ono ne vidi na televiziji.

Ako želiš imati rejting, pokaži samo ružne stvari…

„Čini se kao da ljudi više vole gledati ružne stvari, a ne one lijepe, velike“,  primijetio je papa Franjo te istaknuo, „Istina, đavao čini svoje, ali i Bog čini svoje, mnogo svetih ljudi! I to ne samo u misijama, nego i u svijetu, na poslu, u obiteljima (…) a to se na televiziji ne vidi. Ako želiš imati rejting, pokaži samo ružne stvari… Uz lijepe stvari ljudi se dosađuju. Ili ne znaju prikazati dobre stvari“ napomenuo je Papa.

Kako biti dobar?

Bilo je jedno od pitanja na koje je papa Franjo odgovorio: Tražeći pomoć od Jedinoga koji je doista dobar. „Valja se približiti Gospodinu. Ja molim Gospodina: 'Daj da ne budem veliki grješnik, daj da ne budem jako loš, da nikomu ne činim pakosti, da ne budem ljubomoran i zavidan… Valja tražiti milost da budemo dobri“, istaknuo je Papa.

Ograničenje za dobrotu je srdžba. „I ja se naljutim, ali ne grizem“ , kazao je Papa te objasnio „da se može dogoditi da se netko naljuti, ali ono što je loše jest neiscrpna mržnja onih koji kao da svakoga jutra zube peru octom“, kako je rekao Papa . „Navika ljutnje, vikanja, prekoravanja drugih, to je otrov“ , istaknuo je Sveti Otac te napomenuo „da kada se Isus naljutio to nije dolazilo do njegove duše; ta je ljutnja bila samo zato da ispravi i odmah se potom vraćao mir.“

Češće molimo

Povjerivši nazočnim mališanima da si je za nadolazeću godinu odredio obvezu češće molitve, Papa je kazao da je biskupova prva zadaća molitva, a nakon toga navještaj Evanđelja. „Stoga je dobra nakana za sljedeću godinu „malo više moliti““, kazao je papa Franjo izražavajući na kraju divljenje njihovu pjevanju, odnosno izražavanju za koje, kako je rekao „nije nikada imao posebnoga dara, ali koji ga je uvijek oduševljavao.“

Autor: Vatikanski radio; Fotografija: OSS_ROM

Objavljeno: 01. 01. 2016. u kategoriji Vijesti