Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 16. rujna 2015.

Novi savez muškarca i žene

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Ovo je naše posljednje razmišljanje na temu braka i obitelji. Pred nama su lijepi i zahtjevni događaji, koji su izravno povezani s ovim velikim temama: Svjetski susret obitelji u Philadelphiji i Biskupska sinoda u Rimu. Oba imaju svjetsku važnost koja se podudara s univerzalnom dimenzijom kršćanstva, ali i univerzalnom važnošću te temeljne i nezamjenjive ljudske zajednice koja je upravo obitelj.

Obitelj je temelj za obranu sebe samih

Trenutni civilizacijski prijelaz označen je dugoročnim posljedicama društva kojim upravlja ekonomska tehnokracija. Podređenost etike logici profita raspolaže golemim sredstvima i uživa medijsku podršku. U takvim okolnostima novi savez muškarca i žene postaje ne samo nužan već i od strateške važnosti za oslobađanje ljudi od kolonizacije novca. Ovaj savez treba iznova usmjeravati politiku, ekonomiju i građanski suživot! O tome ovisi hoće li zemlja biti mjesto pogodno za život, prenošenje osjećaja života te povezanost sjećanja i nade.

Bračna i obiteljska zajednica muškarca i žene je tvorna gramatika toga saveza, "zlatni čvor", mogli bismo reći. Vjera ga crpi iz mudrosti stvaranja koje je djelo Boga koji je povjerio obitelji ne brigu za intimnost koja je samoj sebi svrha, već uzbudljivi projekt "ukroćivanja" svijeta. Upravo je obitelj u ishodištu, u temelju te svjetske kulture koja nas spašava; spašava nas od mnogobrojnih napada, od tolikih uništenja, od tolikih kolonizacija, poput kolonizacije novca ili kolonizacije ideologijâ koje predstavljaju silnu prijetnju svijetu. Obitelj je temelj za obranu sebe samih!

Upravo iz biblijskog izvještaja o stvaranju preuzeli smo naše temeljno nadahnuće u našim kratkim meditacijama srijedom o obitelji. Iz tih riječi možemo i moramo iznova obilno i duboko crpiti. Predstoji nam veliki posao koji nas ujedno ispunjava oduševljenjem. Božje stvaranje nije jednostavno filozofska premisa: to je sveopći obzor života i vjere! Ne postoji drugi Božji naum osim stvaranja i njegova spasenja. Bog je postao čovjekom zato da spasi stvorenje – svako stvorenje: "radi nas ljudi i radi našeg spasenja", kao što se kaže u Vjerovanju. A uskrsli Isus je "Prvorođenac svakog stvorenja" (Kol 1, 15).

Žena je nositeljica tajnog i posebnog Božjeg blagoslova

Stvoreni je svijet povjeren muškarcu i ženi: ono što se događa među njima daje pečat svemu. Njihovo odbacivanje Božjeg blagoslova na poguban način dovodi do delirija svemoći koja sve uništava. To je ono što zovemo "istočni grijeh". A svi dolaskom na svijet nasljeđujemo tu bolest.

Unatoč svemu tome nismo prokleti ni prepušteni samima sebi. Drevni izvještaj o prvoj Božjoj ljubavi muškarca i žene već plamti žestinom u tom pogledu! "Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina" (Post 3, 15a). Te riječi Bog upućuje zmiji obmanjivačici, zavodnici. Tim riječima Bog okružuje ženu zaštitnom barijerom od zla, kojoj ona može pribjeći – ako želi – u svakom naraštaju. To znači da je žena nositeljica tajnog i posebnog Božjeg blagoslova, koji služi za obranu njezina bića od Zloga! Poput žene iz Otkrivenja, koja hita sakriti sina od zmaja a Bog je štiti (usp. Otk 12, 6). 

Pomislite samo koja se dubina tu otkriva! Postoje razna opća mjesta, katkad često i uvredljiva, o ženi napasnici koja navodi na zlo. Postoji međutim prostor za teologiju žene koja će biti na visini ovog Božjeg blagoslova za nju i za potomstvo!

Bog ne želi da ostanemo prepušteni grešnoj sudbini

Bog svoju milosrdnu zaštitu prema muškarcu i ženi, u svakom slučaju, nikada ne uskraćuje ni jednom ni drugom. Ne zaboravimo to! Simbolički biblijski govor nam kazuje da je Bog, prije nego li ih je istjerao iz Edena, načinio muškarcu i ženi odjeću od krzna te ih odjenuo (usp. Post 3, 21). Taj čin nježnosti označava da i u bolnim posljedicama našega grijeha, Bog ne želi da ostanemo goli i prepušteni našoj grešnoj sudbini. Tu Božju nježnost, tu njegovu brigu za nas, vidimo utjelovljenu u Isusu iz Nazareta, sinu Božjem "rođenom od žene" (Gal 4,4). Isti sveti Pavao također kaže: "dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije" (Rim 5, 8). Krist, rođen od žene, daje jednu ženu. To je Božji melem za naše rane, naše pogreške, naše grijehe. Ali Bog nas voli takve kakvi jesmo i želi nas tim planom dovesti u bolje stanje, a žena je ta koja je snažnija i koja provodi taj plan.

Obećanje koje Bog daje muškarcu i ženi, u počecima povijesti, uključuje sva ljudska bića, sve do kraja povijesti. Ako imamo dovoljno vjere, obitelji narodâ na zemlji će se prepoznati u ovom blagoslovu. U svakom slučaju, svaki onaj koji dopušta da ga ta vizija dirne, bilo kojem narodu ili religiji pripadao, kroči s nama istim putem. To će biti naš brat i naš sestra, bez prozelitizma. Kročimo zajedno pod tim blagoslovom i pod tom Božjom namjerom da nas sve učini braćom u životu u svijetu koji ide dalje i koji se rađa upravo iz obitelji, iz sjedinjenja muškarca i žene.

Bog vas blagoslovio, obitelji iz svakog kutka zemlje! Bog vas sve blagoslovio!


Izvor: Informativna katolička agencija

Fotografija: Catholic News Service

Objavljeno: 17. 09. 2015. u kategoriji Papine kateheze