„Gospodine, nauči nas moliti!“

Molitva

Još i danas odjekuje molba jednog od učenika upućena Isusu: „Gospodine, nauči nas moliti!“ (Lk 11, 1). Živimo u modernim i užurbanim vremenima, prepunim buke, gužve i obaveza u kojima lako možemo pronaći izliku da ne molimo, čak i ako se smatramo kršćanima, Isusovim učenicima poput onog koji Mu je tu molbu i uputio. No kao što možemo vidjeti, Isus odgovara na njegovu molbu i poučava ga (Mt 6, 5 – 13; Lk 11, 2 – 4). Stoga imamo jasan primjer toga što je i nama danas činiti – uputiti istu molbu Gospodinu i On će učiniti.

No ponajprije bismo trebali znati što je to zapravo molitva. Katekizam Katoličke Crkve naučava o molitvi kao o „uzdignuću duše k Bogu ili traženje primjerenih dobara od Boga“ ističući kako je ona, kao i sve ostalo što imamo te što prije svega – jesmo, Njegov dar nama. Vrlo često vjerojatno nismo niti svjesni neprocjenjive vrijednosti koju posjeduje pa molimo iz navike ne razmišljajući pretjerano o riječima koje izgovaramo. Ili molimo boreći se s rastresenošću i suhoćom. Može nam se stoga dogoditi da ne molimo svakodnevno, nego tek povremeno. Odnosno – kad osjetimo potrebu ne shvaćajući da je zapravo ta potreba svakodnevna, ali ju mi olako potisnemo ili zanemarimo zavaravajući se da se možemo sami i svojim vlastitim sposobnostima suočiti sa svakodnevicom koja nas okružuje.

Štoviše, od Njega se udaljavamo srcem ostavljajući ga praznim i neispunjenim. A upravo je ono mjesto Saveza s Bogom i središte u kojem Duh Sveti proniče kao živa voda koja struji u život vječni. U život koji i jest svrha ovog zemaljskog.

Stoga se odvažimo i učimo moliti. Molimo svakodnevno znajući da uporna, neprestana, neumorna i prije svega – ponizna molitva otvara vrata Božjeg milosrđa, vodi do vjere, a vjera do života u ljubavi koji uvijek donosi plod. To ne znači da borbi neće biti. Hoće, ali se vrijedi boriti i tako već sad postići ljepotu jedinstva s Bogom.

Ne zaboravimo Mu ponajprije prići sa zahvalnošću jer imamo na čemu biti zahvalni. I dakako, zazivajmo uvijek kao svoju Posrednicu i Zagovornicu Blaženu Djevicu Mariju, našu Majku i Kraljicu bez čije otvorenosti srca i spremnosti na služenje ništa ne bi bilo moguće.

Nikolina Gelo

Objavljeno: 10. 06. 2016. u kategoriji Duhovne misli