Razgovor s Lukom Mlinarićem, animatorom Hrvatske dehonijanske mladeži

Predajte svoj život Presvetom Srcu Isusovu!

Jubilarna 10. Dehonijada, inicijativa dvogodišnje duhovne priprave za Svjetski dan mladih 2016. u Krakovu, obnova posvete hrvatske mladeži Srcu Isusovu i druge aktivnosti brojne i vrlo aktivne zajednice mladih u zagrebačkoj Trnovčici bile su povod za ovotjedni razgovor s animatorom HDM-a, Lukom Mlinarićem.

Za početak, što je Hrvatska dehonijanska mladež (HDM), gdje i kako djelujete, čime se odlikujete?

Hrvatska dehonijanska mladež je zajednica mladih katolika koja je aktivna u župi BDM Majke Crkve i sv. Maksimilijana Kolbea u zagrebačkoj Trnovčici. U toj župi djeluju svećenici Srca Isusova – dehonijanci, koje je osnovao sluga Božji o. Leon Ivan Dehon krajem 19. stoljeća. Po njegovoj karizmi svećenici dehonijanci posebno štuju Presveto Srce Isusovo te svojim životom, redovništvom i djelovanjem općenito daju zadovoljštinu Srcu Isusovu za grijehe kojima ga se vrijeđa. Upravo u duhu te karizme djeluje i naša župna zajednica mladih koja uistinu u svemu što čini želi častiti i slaviti Presveto Srce Isusovo koje je uvijek bogato milosrđem za sve nas, ali i željno ljubavi koju mu često ne uzvraćamo. HDM djeluje od 2003. i kroz zajednicu se formirao i još uvijek formira velik broj mladih župljana od kojih su neki sada već kvalitetni obiteljski i poslovni ljudi, a nikako ne treba zanemariti podatak da je jedan od prvih članova zajednice sada svećenik redovnik, karmelićanin o. Danijel.

Važan dio vaših aktivnosti svakako su i Dehonijanske igre, a ove godine organizirate jubilarnu 10. Dehonijadu. Što je zapravo Dehonijada i kako je nastala?

Dehonijada je nešto po čemu nas ljudi sve više prepoznaju te događaj oko kojega se zaista svim srcem angažiramo kao zajednica. Rekao bih da je to na neki način kruna aktivnosti na završetku svake godine. Smisao Dehonijade je da okupimo što veći broj mladih iz naše nadbiskupije, ali i šire (svi su dobrodošli), te im kroz zajedništvo u svetoj misi, klanjanju i zabavnom druženju koje slijedi što bolje približimo našu karizmu usmjerenu prema blagom i poniznom Srcu Isusovu. Također, upravo kroz Dehonijadu možemo mlade najbolje upoznati sa samim slugom Božjim o. Dehonom koji je dobar dio svoga djelovanja posvetio mladima (osnovao je srednju školu sv. Ivana u svom rodnom mjestu) te njegovi redovnički sinovi i danas veliku pozornost posvećuju radu s mladima, a naša župa u kojoj su mladi iznimno aktivni te postaju predivni, društveno aktivni i odgovorni ljudi odličan je dokaz toga.

Ima li nešto po čemu će ova jubilarna 10. Dehonijada biti posebna?

Svaka Dehonijada je posebna i svaka ostavi predivne tragove u srcima nas organizatora, a vjerujem i sudionika. Ipak, ova će uistinu po nekim stvarima biti još za jednu stepenicu posebnija. Prije svega po činjenici da je "okrugla" – deseta, na čemu možemo zahvaliti dragome Bogu i njegovu milosrđu koje nas prati u organizaciji. Treba istaknuti i kako će ovo biti najbrojnija Dehonijada do sada s nevjerojatnih 18 ekipa sa 108 članova. Još prije nekoliko godina taj se broj kretao oko brojke od 8 ekipa. Bogu hvala i slava! Jedan od sastavnih dijelova Dehonijade su zabavne i uvijek kreativne igre, a više ekipa ujedno znači i više igara, kojih ove godine ima 9. Dehonijada se svake godine širi sve više i više te smo debelo prešli granice Zagrebačke nadbiskupije. Ove nam godine dolaze sestre Srca Isusova iz Rijeke sa svojom ekipom, imamo dvije ekipe studenata porijeklom iz BiH, a mnogi članovi drugih ekipa dolaze iz župa po cijeloj Hrvatskoj. Vjerujemo kako će, uz Božju pomoć, ova 10. Dehonijada ispuniti sva očekivanja.

Osim Dehonijade, pripremate i jedno važno događanje u mjesecu lipnju i pozivate sve mlade da vam se pridruže. O čemu je točno riječ?

Istina, tijekom cijele ove godine pripremali smo se za veliko događanje kojim želimo na najbolji mogući način iskazati vjernost i štovanje Srcu Isusovu. Naime, 12. lipnja, na svetkovinu Srca Isusova, održat će se obnova posvete hrvatske katoličke mladeži Srcu Isusovu. Korijen toga seže u godinu 1899. kada je papa Leon XIII. posvetio cijeli svijet Srcu Isusovu, a samo godinu dana kasnije to je učinila i hrvatska katolička mladež, na poticaj isusovca o. Antuna Puntigama, a što su prihvatili i zdušno poduprli tadašnji hrvatski biskupi kao i svjetovna vlast. Više od 160.000 mladih širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine obavilo je posvetu Srcu Isusovu. U istom danu tisuće mladih katolika uzviknulo je iz sveg srca: ''Dušom, tijelom, v'jek sam tvoj, za krst časni bijuć boj!''.

Treba naglasiti kako ovo nije prva obnova posvete Srcu Isusovu koju kao zajednica organiziramo i potičemo sve mlade da nam se pridruže. Naime, prvu takvu obnovu posvete obavili smo 2010., o 110. obljetnici prve posvete hrvatske katoličke mladeži Srcu Isusovu. Naravno da sam sudjelovao te mogu iskreno potvrditi kako mi je to jedan od najljepših događaja u životu. Ove godine, o 115. obljetnici, pozivamo uistinu sve mlade da nam se pridruže te predaju svoj život Presvetom Srcu Isusovu kako bi ih svojom milošću sve više suobličavao sa svojim preblagim Srcem.

Ovu obnovu posvete organizirate u okviru dvogodišnje priprave za Svjetski dan mladih u Krakovu 2016. Možete li pojasniti što podrazumijeva ta dvogodišnja priprava i zašto ste se toliko predali duhovnoj pripravi upravo za SDM u Krakovu?

Na početku ove akademske godine u vidu smo već imali SDM u Krakovu 2016. i jednostavno osjetili da nas Bog na više načina poziva da se kao zajednica što kvalitetnije duhovno pripremimo za taj veliki događaj te da na isto potičemo ostale.

Dvogodišnja priprava sastoji se od obavljanja velike Devetnice spasa za mlade (devet Prvih petaka) u razdoblju od listopada 2014. do lipnja 2015. na što smo poticali mlade diljem Lijepe naše i vjerujem da su se brojni mladi, bilo kao pojedinci ili u zajednicama, odazvali. Drugi dio priprave podrazumijeva širenje pobožnosti Božjem milosrđu kroz Devetnicu milosrđa koju pripremamo za razdoblje od listopada 2015. do lipnja 2016. Svakog 22. u mjesecu imali bismo pobožnost u čast Božjega milosrđa, ali o tome više uskoro… A zašto Božje milosrđe? Upravo zato što je ono uzrok, smisao i cilj samog SDM-a u Krakovu. Što nas kao zajednicu povezuje s Božjim milosrđem? Mnogo toga. Prije svega, naš dugogodišnji župnik p. Andrzej Wośko je Poljak i više puta nas je kao zajednicu vodio na hodočašće u Poljsku. U našoj župi posebno se štuje Božje milosrđe i svake se godine u njoj organizira pobožnost u čast Božjem milosrđu od Velikog petka do Nedjelje Božjeg milosrđa (prva nedjelja po Uskrsu) kada se na svečanoj euharistiji okupi mnoštvo hodočasnika. Može se reći kako je Trnovčica postala pravo malo svetište Božjeg milosrđa. U našoj župnoj crkvi nalazi se kapela Božjeg milosrđa u kojoj se nalaze i relikvije sv. Faustine – navjestiteljice Božjega milosrđa svijetu. Ne smijemo zanemariti ni lik sv. Ivana Pavla II. koji je utemeljio SDM te će susret u Krakovu biti prvi pod njegovom nebeskom zaštitom. On sam je jako širio Božje milosrđe te je 2002. cijeli svijet posvetio Božjem milosrđu. U našoj župi se nalazi prvi reljef postavljen njemu u čast u Hrvatskoj. Postavljen je odmah nakon Papine smrti i priloge za njega su prikupljali upravo mladi. Također, ne smije se zanemariti niti činjenica blizine Krakova što nam omogućuje da napokon možemo kao zajednica otići na Svjetski dan mladih.

I još nešto, osobno mislim da onaj tko svim srcem i duhom želi sudjelovati na SDM u Poljskoj – crpiti iz riznice duhovnog blaga koje nudi svetište Božjeg milosrđa i sv. Ivana Pavla II. – ne može to učiniti bez dobre (duhovne) priprave.

Autor: Ivan Burić; Fotografija: Hrvatska dehonijanska mladež

Objavljeno: 29. 05. 2015. u kategoriji Svjedočanstva