Časoslov

Božanski časoslov je skup molitava Crkve za pojedine časove dana. Naziv časoslov, često upotrebljavan i povezivan s pridjevskim dodatkom »božanski« ili »crkveni«, u latinskome glasi 'officium', što bi značilo dužnost i službu, ali sve više prevladava mišljenje da je riječ o liturgiji, odnosno o 'liturgiji časova'. Već u židovskoj tradiciji znamo za 'molitvu časova' u Hramu i sinagogama, što je prakticirao i sam Isus, a Crkva je kasnije tu bogoslužnu molitvenu predaju, u točno određeno doba dana, još više razvijala.

Autor: vlč. Tomislav Hačko

Objavljeno: 05. 02. 2014. u kategoriji Kateheze