Odnos vjere i nevjere

Svjesni smo činjenice da danas ima sve više onih koji ne vjeruju ili kojima vjera slabi, ima sve više onih koji se oslanjaju samo na sebe, samo na ljudske mogućnosti i dostignuća, sve više onih koji ne vjeruju da nas Bog uzdržava, sve više onih koji se priklanjanju onima koji govore da nas je Bog stvorio, ali onda prepustio da se sami „koprcamo“ u ovome svijetu… Kako ih razuvjeriti? Kako mi vjernici možemo biti ta svjetlost, ta sol koja ne da da zemlja obljutavi?

Objavljeno: 12. 02. 2013. u kategoriji Kateheze