Zašto ljudi viču?

Ova priča nam želi pokazati kako je važno da naša srca budu blizu jedni drugima. Ne smijemo dopustiti da naše riječi u svađi i ljutnji povrijede našeg bližnjeg i udalje ga od nas još više. Moramo biti blizu jer što tiše pričamo to su nam srca bliža. Kada se ljudi jako vole onda pričaju nježno i tiho, a ponekad čak i šapatom. To je znak da su im srca jako blizu i da se čuju i prije izgovorenih riječi. Ne udaljavajmo svoja srca vikom i ljutnjom već učinimo sve da naša srca budu što bliža.

Objavljeno: 07. 05. 2013. u kategoriji Prezentacije