Kateheze

Vjera te tvoja spasila

Bog je jedini kojemu se uvijek i bez zadrške možemo predati u potpunom povjerenju da s nama čini ono što je za nas najbolje, pa i onda kada mi mislimo da nije.

Utjecaj glazbe na mlade

Iako je glazba ta koja daje molitvi veću snagu, daje duhovnu dimenziju, imamo puno mladih koji idealiziraju više glazbene umjetnike nego svoju vjeru i suverenost Crkve. "Govorite jedni drugima psalme, hvalospjeve i nadahnute pjesme. Pjevajte i slavite Gospodina u srcu." (Ef 5,19)

Sv. Petar apostol

Katehezom koja se nalazi pred vama želimo razumjeti ulogu i važnost lika sv. Petra među kršćanima, istražiti i razumjeti Petrov hod u vjeri i utvrditi prekretnicu u životu sv. Petra te pronaći načine djelovanja pojedinca u župnoj zajedici i drugim životnim zajedicama na izgradnju vjere tih istih zajednica.

Sloboda

Sloboda je oduvijek, a napose danas na visokoj cijeni. O njoj se govori u politici, ekonomiji, obitelji, odgoju, umjetnosti, religiji… Stoga možemo postaviti pitanje: Što je zapravo sloboda?

Savjest

Savjest je mjesto neposrednog susreta s Bogom, koje poziva čovjeka na poslušnost i ljubav prema Bogu. Na taj način savjest pokazuje slobodi njen istinski smisao.

Sakrament ispovijedi

Ovaj sakrament nazivamo i sakrament oproštenja jer preko svećenika koji izgovara obrazac odrješenja sam Bog oprašta grijehe i to je vrhunac sakramenta. Oproštenje oslobađa čovjeka od onoga što ga sputava i onemogućuje mu da živi puninu svojega sinovskog odnosa s Bogom, za koji ga je Krist osposobio svojom smrću i uskrsnućem.

Rast u vjeri

Svrha rasta u vjeri jest uvijek tragati za Božjom prisutnošću, pa i onda kada smo zbog toga optuživani, popljuvani, ismijani i osamljeni. Neka nas ovaj oglas u tome ohrabri i potakne nas da otvorimo svoja čula i tragajmo za Njim!

Put u nepoznato

Poslušati ("ob-audire") vjerom znači slobodno se podložiti riječi koju smo slušali, jer za njezinu istinitost jamči Bog, koji je sam Istina. Kao uzor takve poslušnosti Sveto pismo nam stavlja pred oči Abrahama. (KKC)

Odnos vjere i nevjere

Svjesni smo činjenice da danas ima sve više onih koji ne vjeruju ili kojima vjera slabi, ima sve više onih koji se oslanjaju samo na sebe, samo na ljudske mogućnosti i dostignuća, sve više onih koji ne vjeruju da nas Bog uzdržava, sve više onih koji se priklanjanju onima koji govore da nas je Bog stvorio, ali onda prepustio da se sami „koprcamo“ u ovome svijetu… Kako ih razuvjeriti? Kako mi vjernici možemo biti ta svjetlost, ta sol koja ne da da zemlja obljutavi?

Odgovornost

Svatko je od nas, na području svoga djelovanja, za nešto odgovoran. No, kako pristupamo odgovornosti, shvaćamo li zaista što to znači biti odgovoran?